June 2024

Uncategorized

የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ሴቶች፣ ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት ከማህበረ ህይወት በጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በመተባበር ድጋፍ ለሚሹ ሴቶች የተለያዩ ግብዓቶችን አበረከተ።

የክፍለ ከተማው ሴቶች፣ ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት ከማህበረ ህይወት በጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በመተባበር ድጋፍ